โดย Admin กันยายน 25
การขายฝาก คืออะไร

การขายฝาก คืออะไร ทรัพย์สินใด ขายฝากได้บ้าง ทรัพย์สินทุกชนิดขายฝากได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน รถยนต์ เรือ นาฬิกา แต่การซื้อขายทรัพย์บางอย่างต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม
โดย Admin สิงหาคม 31
กฎหมายขายฝาก ฉบับปี 2562

การขายฝาก คือ อะไร

อ่านเพิ่มเติม